Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Lý Văn Lâm

Tỉnh
Cà Mau
Địa chỉ
Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau, Cà Mau
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-96-0002
Số điện thoại
0988 234 534
Sản phẩm
Quả (dưa hấu)
Tổng diện tích (ha)
17
Sản lượng dự kiến
1360 tấn
Ngày Cấp
03/02/2018
Ngày hết hạn
02/02/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Mạc Ngọc Truyền
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO