Nhóm sản xuất thanh long VietGAP Dòng Dài 8B

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
Thạnh Mỹ, Tân Thành, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0681
Số điện thoại
01627607619
Sản phẩm
Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha)
32,5
Sản lượng dự kiến
970 tấn
Ngày Cấp
02/02/2018
Ngày hết hạn
01/02/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Phan Văn Quang
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận