Nhóm sản xuất thanh long VietGAP Văn Kê 6B

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
Văn Kê, Tân Thành, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0680
Số điện thoại
0973458036
Sản phẩm
Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha)
15,95
Sản lượng dự kiến
470 tấn
Ngày Cấp
02/02/2018
Ngày hết hạn
01/02/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Võ Xuân Liêm
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận