Tổ hợp tác sản xuất khoai lang huyện Bình Tân

Tỉnh
Vĩnh Long
Địa chỉ
Tân Hưng, Bình Tân, Vĩnh Long
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-06-86-0002
Số điện thoại
01685272424
Sản phẩm
Rau (Khoai lang)
Tổng diện tích (ha)
86,95
Sản lượng dự kiến
4,2 tấn
Ngày Cấp
25/01/2018
Ngày hết hạn
24/01/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Tổ hợp tác sản xuất khoai lang huyện Bình Tân
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM