Nhóm sản xuất thanh long VietGAP Hòa Thuận

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
Phú Hòa, hàm Trí, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0674
Số điện thoại
0978123231
Sản phẩm
Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha)
15,2
Sản lượng dự kiến
450 tấn
Ngày Cấp
12/01/2018
Ngày hết hạn
11/01/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Duy An
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận