Nhóm LKSX thanh long VietGAP Tà Mon 1

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
Tà Mon, Tân Lập, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0399
Số điện thoại
0972774730
Sản phẩm
Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha)
30,2
Sản lượng dự kiến
900 tấn
Ngày Cấp
05/01/2018
Ngày hết hạn
04/01/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Văn Long
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận