Hợp tác xã Phương Ân

Tỉnh
Sơn La
Địa chỉ
Tong Chinh, Bản Là, Trạm cọ, Chiềng Ban, xã Chiềng Cơi, xã Nà Ớt, Mai Sơn , Sơn La
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-02-89-0002
Số điện thoại
01694.654.979
Sản phẩm
Quả (Chanh dây)
Tổng diện tích (ha)
1,8
Sản lượng dự kiến
18 tấn
Ngày Cấp
31/12/2017
Ngày hết hạn
30/12/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Lèo Văn Ân
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert