Hợp tác xã Nông nghiệp Suối Bảng

Tỉnh
Sơn La
Địa chỉ
Bản Ấm, Suối Bảng, Mộc Châu, Sơn La
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-02-14-0007
Số điện thoại
0982.785.494
Sản phẩm
Quả (Cam)
Tổng diện tích (ha)
18
Sản lượng dự kiến
53,6 tấn
Ngày Cấp
31/12/2017
Ngày hết hạn
30/12/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Trần Thị Hồng
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert