Tổ hợp tác sản xuất thanh long VietGAP Láng Quao

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
thôn 2, thị trấn Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0669
Số điện thoại
0972830595
Sản phẩm
Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha)
38,65
Sản lượng dự kiến
1000 tấn
Ngày Cấp
29/12/2017
Ngày hết hạn
28/12/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Lê Xuân Đức
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận