Tổ hợp tác sản xuất thanh long VietGAP số 1 thôn 6

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
thôn 6, xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0668
Số điện thoại
0967780758
Sản phẩm
Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha)
15,35
Sản lượng dự kiến
460 tấn
Ngày Cấp
29/12/2017
Ngày hết hạn
28/12/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Minh Khuê
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận