Nhóm sản xuất thanh long VietGAP Hàm Cần 1

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
thôn 2, xã Hàm Cần, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0666
Số điện thoại
01692927727
Sản phẩm
Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha)
21,1
Sản lượng dự kiến
630 tấn
Ngày Cấp
29/12/2017
Ngày hết hạn
28/12/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Thị Kim Thụy
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận