Nhóm sản xuất thanh long VietGAP Hồ Núi Đất

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
thôn Hiệp Phú, xã Tân Tiến, La Gi, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0662
Số điện thoại
0903013292
Sản phẩm
Tổng diện tích (ha)
29
Sản lượng dự kiến
750 tấn
Ngày Cấp
29/12/2017
Ngày hết hạn
28/12/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Văn Tính
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận