Tổ hợp tác sản xuất thanh long VietGAP Vườn Đào

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
thôn Nà Bồi, thị trấn Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0659
Số điện thoại
01684208031
Sản phẩm
Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha)
18,45
Sản lượng dự kiến
540 tấn
Ngày Cấp
29/12/2017
Ngày hết hạn
28/12/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Trương Văn Chẩn
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận