Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Trì

Tỉnh
Hà Nội
Địa chỉ
Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-15-03-01-0067
Số điện thoại
01262159286
Sản phẩm
Rau (Bắp cải, súp lơ, cà chua, su hào, rau muống, rau cải các loại, rau bí)
Tổng diện tích (ha)
10,67
Sản lượng dự kiến
884,1 tấn
Ngày Cấp
29/12/2017
Ngày hết hạn
28/12/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Trần Đức Vinh
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội