HTX sản xuât, dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Tân Thành

Tỉnh
Nghệ An
Địa chỉ
Xóm Dinh, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-02-40-0001
Số điện thoại
0975.956.766
Sản phẩm
Quả (cam)
Ngày Cấp
01/11/2017
Ngày hết hạn
31/10/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Dương Đình Tấn
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert