Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh nông sản sạch Đông Lai

Tỉnh
Hòa Bình
Địa chỉ
Đông Lai, Tân Lạc, Hòa Bình
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-15-03-17-0004
Số điện thoại
0918562850
Sản phẩm
Quả (Bưởi đỏ Tân Lạc)
Tổng diện tích (ha)
21,95
Sản lượng dự kiến
2000 tấn
Ngày Cấp
21/12/2017
Ngày hết hạn
20/12/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Phạm Văn Thuật
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội