Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao Gia Lâm

Tỉnh
Hà Nội
Địa chỉ
Trâu Qùy, Gia Lâm, Hà Nội
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-15-03-01-0065
Số điện thoại
02438760035
Sản phẩm
Quả (chuối tiêu, chuối tây, bưởi diễn, cam đường, cam vinh)
Tổng diện tích (ha)
6,98
Sản lượng dự kiến
400 tấn
Ngày Cấp
21/12/2017
Ngày hết hạn
20/12/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Phạm Đức Ngà
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội