Công ty CP Thương Mại và Đầu Tư Xây Dựng Quảng Ích

Tỉnh
Hải Phòng
Địa chỉ
An Thọ, An Lão, Hải Phòng
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-07-31-0010
Số điện thoại
0904653866
Sản phẩm
Rau (Rau ăn lá)
Tổng diện tích (ha)
3
Sản lượng dự kiến
132 tấn
Ngày Cấp
19/12/2017
Ngày hết hạn
18/12/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Hồ Thế Khiên
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1