Nhóm liên kết sản xuất VietGAP An Phú 5

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
thôn An Phú, xã Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0645
Số điện thoại
0938041482
Sản phẩm
Quả (quả thanh long)
Tổng diện tích (ha)
15,77
Sản lượng dự kiến
450 tấn
Ngày Cấp
19/12/2017
Ngày hết hạn
18/12/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Văn Mười
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận