Chi hội làm vườn thôn Báo Đáp

Tỉnh
Hà Nội
Địa chỉ
Báo Đáp, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội
Mã số VietGAP
Chi hội làm vườn thôn Báo Đáp
Số điện thoại
0913741688
Sản phẩm
Quả (Cam canh, cam vinh)
Tổng diện tích (ha)
20,2
Sản lượng dự kiến
450 tấn
Ngày Cấp
18/12/2017
Ngày hết hạn
17/12/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Trần Văn Bình
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội