HTX dịch vụ thương mại công nghệ Hồng Tiến

Tỉnh
Hưng Yên
Địa chỉ
Cao Quán, Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-15-03-33-0004
Số điện thoại
0947521666
Sản phẩm
Quả (Bưởi diễn, ổi lê Đài Loan, dưa lưới, dưa lê, cam vinh)
Tổng diện tích (ha)
4,13
Sản lượng dự kiến
47 tấn
Ngày Cấp
15/12/2017
Ngày hết hạn
14/12/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Thị Thuyết
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội