Hợp tác xã nông nghiệp Thượng Mỗ

Tỉnh
Hà Nội
Địa chỉ
Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-15-03-01-0058
Số điện thoại
01666 850 701
Sản phẩm
Quả (bưởi tôm vàng đan phượng)
Tổng diện tích (ha)
21
Sản lượng dự kiến
840 tấn
Ngày Cấp
15/12/2017
Ngày hết hạn
14/12/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Văn Toàn
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội