Hợp tác xã sản xuất Kinh doanh-Dịch vụ nông nghiệp Hợp Thành

Tỉnh
Hải Phòng
Địa chỉ
Hợp Thành, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-07-31-0009
Số điện thoại
0225 3694664
Sản phẩm
Rau (Bí xanh, dưa vàng)
Tổng diện tích (ha)
1,779
Sản lượng dự kiến
73,65 tấn
Ngày Cấp
14/12/2017
Ngày hết hạn
13/12/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Bùi Văn Điện
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1