Tổ sản xuất cam VietGAP Bắc Vĩ Thượng

Tỉnh
Hà Nội
Địa chỉ
Vĩ Thượng, Quang Bình, Hà Giang
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-07-02-0064
Số điện thoại
0912345678
Sản phẩm
Quả (Cam)
Tổng diện tích (ha)
30
Sản lượng dự kiến
300 tấn
Ngày Cấp
11/12/2017
Ngày hết hạn
10/12/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Văn A
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1