Trần Văn Chuộng (Thành viên HTX Phước An)

Tỉnh
Hồ Chí Minh
Địa chỉ
1, Hưng Long, Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-06-79-0542
Số điện thoại
0164 4145 859
Sản phẩm
Rau (Bí đao, bầu, mướp hương)
Tổng diện tích (ha)
0,7
Sản lượng dự kiến
45 tấn
Ngày Cấp
24/11/2017
Ngày hết hạn
23/11/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Trần Văn Chuộng
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM