Nguyễn Thành Nam

Tỉnh
Hồ Chí Minh
Địa chỉ
1, Đông Thạnh, Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-06-79-0540
Số điện thoại
0903 728 867
Sản phẩm
Rau (Rau xà lách (xà lách mỡ, lô lô xanh, lô lô tím, Romaine, Batavia))
Tổng diện tích (ha)
0,0117
Sản lượng dự kiến
0,3 tấn
Ngày Cấp
24/11/2017
Ngày hết hạn
23/11/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Thành Nam
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM