Nhóm sản xuất thanh long VietGAP Ninh Thuận 6

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
Thôn Ninh Thuận, Xã Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0286
Số điện thoại
0947398932
Sản phẩm
Thanh Long Ruột Trắng
Tổng diện tích (ha)
19,564
Sản lượng dự kiến
560
Ngày Cấp
27/10/2017
Ngày hết hạn
26/10/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Trần Văn Sanh
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận