Tổ hợp tác sản xuất thanh long VietGAP Tân Thành II

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
thôn Văn Kê, xã Tân Thành, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0339
Số điện thoại
01685695724
Sản phẩm
Quả (Quả thanh long)
Tổng diện tích (ha)
48,2
Sản lượng dự kiến
1500 tấn
Ngày Cấp
27/10/2017
Ngày hết hạn
26/10/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Trần Ngọc Quỳnh
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận