Hộ cá thể Nguyễn Đức Lợi

Tỉnh
Lâm Đồng
Địa chỉ
Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-04-68-0093
Số điện thoại
0933322995
Sản phẩm
Rau (Cần tây, xà lách lô lô tím)
Tổng diện tích (ha)
0,2
Sản lượng dự kiến
24 tấn
Ngày Cấp
27/10/2017
Ngày hết hạn
26/10/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Đức Lợi
Tổ chức chứng nhận
Viện Nghiên cứu hạt nhân