Hoàng Thị Cúc

Tỉnh
Hồ Chí Minh
Địa chỉ
1, Nhị Bình, Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-06-79-0517
Số điện thoại
0974 704 343
Sản phẩm
Rau (Rau muống nước)
Tổng diện tích (ha)
1
Sản lượng dự kiến
200 tấn
Ngày Cấp
25/10/2017
Ngày hết hạn
24/10/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Hoàng Thị Cúc
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM