Công Ty TNHH TSC Farm

Tỉnh
Tây Ninh
Địa chỉ
Voi, An Thanh, Bến Cầu, Tây Ninh
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-15-02-72-0001
Số điện thoại
0903.102.105
Sản phẩm
Rau (Nấm)
Tổng diện tích (ha)
0,05
Sản lượng dự kiến
35 tấn
Ngày Cấp
16/10/2017
Ngày hết hạn
15/10/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Lâm Lý Ngọc Sương
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert