Tổ hợp tác sản xuất thanh long VietGAP Đức Thuận

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
thôn 5, xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0612
Số điện thoại
0903010922
Sản phẩm
Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha)
12,6
Sản lượng dự kiến
360 tấn
Ngày Cấp
13/10/2017
Ngày hết hạn
12/10/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Lâm Vĩnh Thanh
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận