Tổ hợp tác An toàn Xuân Viên

Tỉnh
Lâm Đồng
Địa chỉ
Lạc Xuân, Đơn Dương, Lâm Đồng
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-04-68-0084
Số điện thoại
01638152753
Sản phẩm
Rau (Cà chua, bắp sú)
Tổng diện tích (ha)
3,5
Sản lượng dự kiến
400 tấn
Ngày Cấp
09/10/2017
Ngày hết hạn
08/10/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Hùng Lân
Tổ chức chứng nhận
Viện Nghiên cứu hạt nhân