Tổ hợp tác sản xuất thanh long VietGAP Liễu Đào

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
thôn 2, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0609
Số điện thoại
0916827323
Sản phẩm
Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha)
14
Sản lượng dự kiến
400 tấn
Ngày Cấp
06/10/2017
Ngày hết hạn
05/10/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Đinh Xuân Đào
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận