Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Đa Tốn

Tỉnh
Hà Nội
Địa chỉ
Ngọc Động, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-15-03-01-0044
Số điện thoại
0925790097
Sản phẩm
Quả (Ổi lê)
Tổng diện tích (ha)
0,7863
Sản lượng dự kiến
30 tấn
Ngày Cấp
03/10/2017
Ngày hết hạn
02/10/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Anh Quân
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội