Tổ hợp tác sản xuất thanh long VietGAP Hàm Liêm 1

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
Thôn 3, Xã Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0272
Số điện thoại
0907582171
Sản phẩm
Quả (Quả Thanh Long)
Tổng diện tích (ha)
52,894
Sản lượng dự kiến
1.500 tấn
Ngày Cấp
15/09/2017
Ngày hết hạn
14/09/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Phạm Hữu Trường
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận