Hộ Nguyễn Văn Thanh

Tỉnh
Lâm Đồng
Địa chỉ
Đạ Oai, Đạ Huoai, Lâm Đồng
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-68-0050
Số điện thoại
0933 345 833
Sản phẩm
Quả (sầu riêng)
Tổng diện tích (ha)
1,8
Sản lượng dự kiến
40 tấn
Ngày Cấp
12/09/2017
Ngày hết hạn
11/09/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Văn Thanh
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO