Hợp tác xã Thần Nông

Tỉnh
Kon Tum
Địa chỉ
Tân An, Ia Chim, Thành phố Kon Tum, Kon Tum
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-12-01-62-0003
Số điện thoại
01682719909
Sản phẩm
Quả (ổi, bơ, sầu riêng, thanh long)
Tổng diện tích (ha)
75
Sản lượng dự kiến
100 tấn
Ngày Cấp
31/08/2017
Ngày hết hạn
30/08/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Phạm Văn Khiêm
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2