Hợp tác xã nông nghiệp TK3 xã Nà Mường

Tỉnh
Sơn La
Địa chỉ
Nà Mường, Mộc Châu, Sơn La
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-07-14-0025
Số điện thoại
0915166425
Sản phẩm
Quả (Nhãn)
Tổng diện tích (ha)
41
Sản lượng dự kiến
240 tấn
Ngày Cấp
09/08/2017
Ngày hết hạn
08/08/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Phạm Quang Hùng
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1