Tổ sản xuất thanh long VietGAP Phú Khánh 2

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
Thôn Phú Khánh, Xả Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0302
Số điện thoại
0869088736
Sản phẩm
Quả (Quả Thanh Long)
Tổng diện tích (ha)
16,85
Sản lượng dự kiến
480 tấn
Ngày Cấp
04/08/2017
Ngày hết hạn
03/08/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Trần Văn Thành
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận