Hợp tác xã dịch vụ sản xuất thanh long VietGAP Phú Mỹ 2

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
Thôn Phú Mỹ, Xã Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0284
Số điện thoại
0928198179
Sản phẩm
Quả (Quả Thanh Long)
Tổng diện tích (ha)
16,908
Sản lượng dự kiến
500 tấn
Ngày Cấp
04/08/2017
Ngày hết hạn
03/08/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Cao Cường
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận