Nhóm sản xuất thanh long VietGAP Nam Tân 1

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
Khu phố Nam Tân, Thị trấn Thuận Nam , Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0289
Số điện thoại
0981037248
Sản phẩm
Quả (Quả Thanh Long)
Tổng diện tích (ha)
54,3
Sản lượng dự kiến
1600 tấn
Ngày Cấp
20/07/2017
Ngày hết hạn
19/07/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Trương Thành Dương
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận