Nhóm sản xuất thanh long VietGAP Ninh Thuận 10

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
Thôn Ninh Thuận, Xã Hàm Chính , Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0279
Số điện thoại
0989729634
Sản phẩm
Quả (Quả Thanh Long)
Tổng diện tích (ha)
29,93
Sản lượng dự kiến
897 tấn
Ngày Cấp
30/06/2017
Ngày hết hạn
29/06/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Thành Nhơn
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận