Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang

Tỉnh
Kiên Giang
Địa chỉ
KCN Thạnh Lộc, Thạnh Lộc, Châu Thành, Kiên Giang
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-01-91-0003
Số điện thoại
0773.919699
Sản phẩm
Rau (Dưa lưới,dưa lê, cà chua)
Tổng diện tích (ha)
0,2016
Sản lượng dự kiến
4 tấn
Ngày Cấp
18/05/2017
Ngày hết hạn
17/05/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Lê Văn Thập
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 6