Hợp tác xã chè Kỳ Thượng

Tỉnh
Hà Tĩnh
Địa chỉ
Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-42-0005
Số điện thoại
0903 463 009
Sản phẩm
Chè
Tổng diện tích (ha)
40,35
Sản lượng dự kiến
323 tấn
Ngày Cấp
18/04/2017
Ngày hết hạn
17/04/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Cao Đức Lãnh
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO