Trần Văn Linh

Tỉnh
Hồ Chí Minh
Địa chỉ
7, Bình Mỹ, Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-06-79-0454
Số điện thoại
01686200053
Sản phẩm
Rau (Rau muống nước)
Tổng diện tích (ha)
1
Sản lượng dự kiến
190 tấn
Ngày Cấp
10/04/2017
Ngày hết hạn
09/04/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Trần Văn Linh
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM