Đặng Thanh Đượm

Tỉnh
Hồ Chí Minh
Địa chỉ
Long Thạnh, Long Hoà, Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-06-79-0446
Số điện thoại
0908743086
Sản phẩm
Quả (Xoài)
Tổng diện tích (ha)
1
Sản lượng dự kiến
12 tấn
Ngày Cấp
22/03/2017
Ngày hết hạn
21/03/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Đặng Thanh Đượm
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM