Tổ hợp tác trồng bưởi Diễn Tân Đức

Tỉnh
Thái Nguyên
Địa chỉ
Tân Đức, Phú Bình, Thái Nguyên
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-19-0002
Số điện thoại
01663410269
Sản phẩm
Quả (Bưởi Diễn)
Ngày Cấp
26/12/2016
Ngày hết hạn
25/12/2018
Chủ cơ sở sản xuất
Hoàng Văn Mão
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO