Trần Văn Chiến

Tỉnh
Hồ Chí Minh
Địa chỉ
6B, Bình Mỹ, Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-06-79-0430
Số điện thoại
0169 513 8845
Sản phẩm
Rau (Rau muống nước)
Tổng diện tích (ha)
0,68
Sản lượng dự kiến
136 tấn
Ngày Cấp
26/12/2016
Ngày hết hạn
25/12/2018
Chủ cơ sở sản xuất
Trần Văn Chiến
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM