Hà Văn Sức

Tỉnh
Hồ Chí Minh
Địa chỉ
6B, Bình Mỹ, Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-06-79-0426
Số điện thoại
0165 918 7974
Sản phẩm
Rau (Rau muống nước)
Tổng diện tích (ha)
0,75
Sản lượng dự kiến
200 tấn
Ngày Cấp
19/12/2016
Ngày hết hạn
18/12/2018
Chủ cơ sở sản xuất
Hà Văn Sức
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM